JOANNA BRYLOWSKA

Joanna Brylowska (Legnica). Już w liceum uwiodły ją musicale, które wymyślała i skutecznie realizowała. Najpierw był szkolny "Taniec Wampirów" (2011) i pierwszy tytuł „Osobowość roku” I Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy. Potem stworzyła dolnośląską ekipę entuzjastów, którą znamy pod nazwą Młodzież Tworzy Musical. Efektem były kolejne realizacje, już na teatralnej scenie: „1241. Bitwa pod Legnicą” (2013), „Musicale, musicale…” (2014). Już pracuje nad kolejnym scenicznym projektem („Śpiąca”).

„Charakterystyczny dla młodej artystki jest fakt, że zamiłowania muzyczne wiąże ze studiowaniem chemii - w październiku 2014 rozpocznie już IV rok studiów na Politechnice Wrocławskiej. Ukończyła także Legnicką Szkołę Liderów Społecznych, gdzie rozwijała umiejętności pracy w lokalnej społeczności. Jestem przekonany, że mamy do czynienia z niezwykłą osobowością, wspaniałym talentem artystycznym i organizacyjnym. Pani Joanna Brylowska jest ze wszech miar osobą, która zasługuje na nagrodę Ludwika, który także był nieszablonowy i potrafił namówić w ciągu swojego artystycznego życia tysiące uczniów i dorosłych do patrzenia na sztukę, do zajmowania się nią, do zauważania drugiego człowieka” – napisał zgłaszający tę kandydaturę, legnicki wydawca Franciszek Grzywacz.

 

  • jbrylowska1
  • jbrylowska2
  • jbrylowska3
  • jbrylowska4
  • joannabrylowska