KRYSTYNA ZAJKO-MINKIEWICZ

Nauczycielka języka polskiego, pasjonatka teatru, dziennikarka, poetka, animatorka życia kulturalnego.

To osoba dobrze znana ze swej działalności na rzecz krzewienia kultury w naszym mieście. Dla wielu ludzi jest autorytetem moralnym. W życiu kieruje się zasadami, które dzisiaj są powszechnie lekceważone. Dzięki swojej postawie cieszy się w społeczeństwie Legnicy wielkim szacunkiem.


W latach 1981-2011 uczyła języka polskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Legnicy, jednak nigdy nie ograniczała się li tylko do wykonywania tego zaszczytnego zawodu. Zawsze robiła o wiele więcej.

W szkole prowadziła Koło Teatralne, w ramach którego reżyserowała sztuki, prowadziła edukację teatralną młodzieży, zapraszała aktorów i reżyserów, a sama przez wiele lat pisała recenzje teatralne (ponad 50 publikacji) i zachęcała do tego również młodzież, która pod jej auspicjami brała udział w zmaganiach na najlepszą recenzję teatralną w ramach Konkursu „Młodzież poznaje teatr”, organizowanego przez Teatr Polski we Wrocławiu. Wychowała liczne grono widzów, którzy dzięki niej pokochali teatr i po dzień dzisiejszy są jego wiernymi miłośnikami. Zawsze była i nadal pozostaje orędowniczką czystości języka ojczystego (Ludwik Gadzicki nazywał ją „kapłanką języka ojczystego”).

Jej dziennikarskie pasje zaowocowały nie tylko dorobkiem recenzenckim. W roku 1996 stały się zaczynem programu autorskiego „Sylwetki”, w którym prezentowała mieszkańców Legnicy zasłużonych dla miasta i regionu. Po latach, w roku 2013, reaktywowała cykl wywiadów z ludźmi zasłużonymi dla kultury miasta i prowadzi w TV „Dami” swój program „Za kulisami”.

Jest promotorką poetów i pisarzy. Zorganizowała i prowadziła wiele promocyjnych spotkań, m.in. Marii Jaśkiewicz-Jarosz, Bożeny Woźniakowskiej – Klich, Małgorzaty Cimek-Gutowskiej, Agnieszki Susłowicz, Marii Chrzanowskiej.

Organizuje i prowadzi koncerty w Caffe Modjeska. Sama również śpiewa.

Jest autorką wstępów do książek i tomików poetyckich, a także ich korektorką.

W roku 2013 wydała własne wiersze – poetycki tryptyk („Uśmiech wytchnienia”, „Szukam siebie”, „Ślubu nie będzie”), spięty wspólnym tytułem „Kochaj wiersze” (promocja 20. kwietnia w Caffe Modjeska).

Od roku 2010 jest prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej w Legnicy. Do SPTM należy od 2002 roku. Przez wiele lat była jego wiceprezeską.

Jako matka dziecka niepełnosprawnego organizuje akcje charytatywne na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej, na który uczęszcza jej córka Ewa, ale też bierze aktywny udział w aukcjach organizowanych przez inne Warsztaty.
 

(tekst stanowi fragment zgłoszenia do nagrody)