Protokół z obrad Kapituły w sprawie przyznania Nagrody Ludwika

W dniu 6 listopada 2013 w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Lenicy odbyły się obrady Kapituły Nagrody Ludwika, w których uczestniczyli: Małgorzata Łomnicka-Rogal, Jacek Głomb (przewodniczący Kapituły), Jan Peszek i Krzysztof Mroziewicz.  Kazimiera Więcław-Pierzyńska oddała swój głos w trakcie rozmowy telefonicznej z przewodniczącym Kapituły.

 

Członkowie Kapituły rozpatrzyli kandydatury pięciu nominowanych, wśród których znaleźli się (w kolejności alfabetycznej):

·         Cezary Bukowski,

·         Dariusz Łach, 

·         Barbara Mazurkiewicz,

·         Kamil Rogiński,

·         Krystyna Zajko-Minkiewicz.

 

Biorąc pod uwagę kryteria nagrody, Kapituła w drodze głosowania, większością głosów, podjęła decyzję o przyznaniu Nagrody Ludwika w roku 2013 Cezaremu Bukowskiemu, którego osobowość ujawnia się w poetyckim przekazie, a filozofia życia i pracy stawi czoło udręce pospolitości dnia codziennego.

 

Sponsorem tegorocznej Nagrody Ludwika jest Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.