PROTOKÓŁ Z OBRAD KAPITUŁY W SPRAWIE PRZYZNANIA NAGRODY LUDWIKA

W dniu 6 listopada 2015 r. w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Lenicy odbyły się obrady Kapituły Nagrody Ludwika, w których uczestniczyli: Joanna Brylowska, Przemysław Bluszcz, Jacek Głomb (przewodniczący Kapituły), Krzysztof Mroziewicz i Kazimiera Więcław-Pierzyńska.  
 
Członkowie Kapituły rozpatrzyli kandydatury trojga Nominowanych, wśród których znaleźli się (w kolejności alfabetycznej):
Katarzyna Kaźmierczak  
Dariusz Łach
Krzysztof Piotrowski
 
Zgodnie z § 4 pkt. 4 regulaminu Nagrody Ludwika, Przewodniczący Kapituły odbył telekonferencję z trzema członkami Kapituły – Przemysławem Bluszczem, Krzysztofem Mroziewiczem i Kazimierą Więcław-Pierzyńską.
Biorąc pod uwagę kryteria nagrody, Kapituła - w drodze głosowania -  jednogłośnie podjęła decyzję o przyznaniu Nagrody Ludwika w roku 2015 Katarzynie Kaźmierczak.
 
 
Uzasadnienie:
Za wszelkie działania, które dają radość, możliwość rozwoju i sens ludziom młodym, starym, chorym, zdrowym. Za działania na rzecz osób chorujących psychiczne. Tę wykluczoną grupę społeczną – i do niedawna niemal wypartą ze świadomości Polaków – ukochała sobie nasza laureatka najbardziej. Jej działania powodują, że wraca im wiara w siebie, radość życia i siły do działania i -  jak mówią obserwatorzy działań laureatki – czasem graniczy to z cudem. I za ten cud stwarzania nowego świata jest ta nagroda
 
Darczyńcą Nagrody Ludwika jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.